INFORMACIÓ LEGAL

Aquesta pàgina web és propietat de Immobiliària Taradell, S.C.P
amb NIF J65322901 i domicili social a
Plaça 9, baixos, 08552 Taradell (Barcelona)
Tel: 93 812 67 45
Fax: 93 813 79 37
e-mail: info@immobiliariataradell.com

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web d'acord amb l'establert en la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.

L'accés al WebSite és responsabilitat única dels usuaris.

L'accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre el propietari d'aquest website i l'usuari

Els drets de propietat intelectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina web són titularitat del propietari d'aquest website.

En cas que l'usuari propocioni algun tipus d'informació, les seves dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.

PLAÇA, 9 BAIXOS - 08552 TARADELL - Tel 696 375 862 / 93 812 67 45 - INFO LEGAL

IMMOBILIÀRIA TARADELL - INFO@IMMOBILIARIATARADELL.COM - WWW.IMMOBILIARIATARADELL.COM